Pateicības bankets Tautas lūgšanu sapulces slavētājiem.

Pateicības bankets Tautas lūgšanu sapulces slavētājiem.

Tautas lūgšanu sapulces slavēšanas komanda 5.novembra pēcpusdienā bija pulcējusies uz kopīgu sapulces organizētāju rīkotu pateicības banketu. Pasākums noritēja brīvā, sirsnīgā, ļoti draudzīgā atmosfērā. Sapulces galvenais organizators mācītājs Mārcis Jencītis personīgi izteica pateicību un novērtēja katra mūziķa ieguldījumu, kā arī saņēma pateicības un svētības vārdus arī no pašiem mūziķiem. Slavētāji tiešām kļuvuši par saliedētu, draudzīgu un spēcīgu komandu, kura gatava turpināt kalpot un ar slavas dziesmu nest izmaiņas Latvijas garīgajā atmosfērā.

Šeit vari noskatīties pilno video ierakstu: https://www.youtube.com/watch?v=HPNbC8ZlMl0&t=7472s
Pateicības vēstuli elektroniski var parakstīt balsošanas portālā “Par Latviju””: https://parlatviju.lv/
Atbalsti pasākumu finansiāli: https://dievssvetilatviju.info/ziedojumi/

Latvijas konfesiju vadītāju un pārstāvju tikšanās

Latvijas konfesiju vadītāju un pārstāvju tikšanās

19.oktobrī neilgi pirms oficiālā Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” 2019 sākuma, plkst.13.00 pie apspriežu galda sēdās Latvijas kristīgo konfesiju vadītāji un pārstāvji. Tika pārrunāti vairāki svarīgi jautājumi par Tautas lūgšanu sapulces tālāko virzību. Tika pieņemts lēmums izveidot ekumenisku padomi. Tajā dalību ņems katras konfesijas augstākā vadītāja izvirzīts pārstāvis, ar mērķi kopīgi veidot turpmākās Tautas lūgšanu sapulces. Pirmā padomes tikšanās plānota 2020.gada 25.februārī plkst.12:00.
Sanāksmē tika piedāvāts parakstīt arī pateicības vēstuli Latvijas valsts vadītājiem. Kopumā sapulcē valdīja atvērta un draudzīga atmosfēra, kā arī tika sasniegts labs rezultāts.

Pasākuma tiešraides video var noskatīties šeit: https://www.youtube.com/watch?v=HPNbC8ZlMl0&t=8s
Bildes no pasākuma: https://bit.ly/32x5bMN
Atbalsti pasākumu arī finansiāli: https://dievssvetilatviju.info/ziedojumi/

 
Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!” 2019. foto

Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!” 2019. foto

Šī gada 19.oktobrī Rīgā, Skonto hallē norisinājās jau otrā Starpkonfesionālā Tautas Lūgšanu Sapulce. Šeit pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo un 136 mācītāji no dažādām konfesijām, lai kopīgi lūgtu un slavētu Dievu. Uzrunas teica Latvijas konfesiju bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji, aicinot ikvienu izplatīt Kristus evaņģēlija vēsti un pastāvēt par savu valsti lūgšanās. Ikvienam apmeklējam bija arī iespēja parakstīt pateicības vēstuli mūsu valdībai par visu labo, kas ir paveikts Latvijā. Sapulces mērķis ir izaugsme katras konfesijas un draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā.
Trešā Starpkonfesionālā Tautas Lūgšanu Sapulce notiks 2020.gada 17.oktobrī.

Pateicības vēstuli elektroniski var parakstīt balsošanas portālā “Par Latviju””: https://parlatviju.lv/

Atbalsti pasākumu arī finansiāli: https://dievssvetilatviju.info/ziedojumi/

Ir apkopoti Tautas lūgšanu sapulces 2019.dalībnieki

Šobrīd savu dalību ar lūgšanu un uzrunu  ir apstiprinājuši sekojoši Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji – Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa Kaspara Šterna pārstāvis – Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ex-ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendants Edgars Šneiders, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja Roberta Tuftstroma vietniece, Kapteine Sāra Ilsters, Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra “Dzīvības avots” bīskaps Rufus Adžiboje, draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs un pasākuma organizators Mārcis Jencītis.

Dalību pasākumā ir pieteikuši 136 dažādu konfesiju mācītāji, tai skaitā Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, Rīgas Vasarsvētku draudzes “Kristīgais centrs “Labā vēsts”” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja vietniece, Majore Anna-Maria Tuftstroma, Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške un Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” jaunākais mācītājs Dāvids Gleške. Kā aizlūdzēji ir reģistrējušies 90 mācītāji.

Otrais slavēšanas kopmēģinājums Tautas lūgšanu sapulcei 2019.

Otrais slavēšanas kopmēģinājums Tautas lūgšanu sapulcei 2019.

12. oktobra sestdienā uz 2. kopmēģinājumu tikās Tautas lūgšanu sapulces solisti, mūziķi un koris, lai sagatavotos lielajam notikumam, kas jau pēc nedēļas, 19. oktobrī, norisināsies Skonto hallē. Tika veikti pēdējie pieslīpēšanās darbi, lai “Dievs, svētī Latviju!” slavēšanas un pielūgsmes dziesmas skanētu skaisti un vareni. Dalībnieki ar lielu prieku un enerģiju iesaistījās mēģinājuma procesā, un gandarījums par paveikto bija gan dziedātājiem, gan spēlētājiem.  Uz tikšanos lielākajā slavēšanas pasākumā Latvijā – Tautas lūgšanu sapulcē “Dievs, svētī Latviju!” 2019!

 

 

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/
Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju