Tautas lūgšanu sapulces slavētāju mēģinājums. 21.08.2019.

Tautas lūgšanu sapulces slavētāju mēģinājums. 21.08.2019.

21.augusta vakarā draudzes “Kristus Pasaulei” telpās draudzīgā gaisotnē pulcējās daļa no mūziķu un solistu komandas, lai kopīgos mēģinājumos uzsāktu aktīvu gatavošanos Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” slavēšanai. Tāpat kā pagājušajā gadā, muzikālajā repertuārā būs iekļautas dziesmas gan latviešu, gan krievu valodā. Mēģinājuma gaitā tika sagatavota daļa dziesmu, kas tālāk tiks piemērotas kora vajadzībām.

Joprojām notiek pieteikšanās Tautas lūgšanu sapulces korim, kurā tiek aicināts ikviens, kurš vēlas dziedāt un slavēt Dievu, neatkarīgi no draudzes un konfesionālās piederības. Tava balss un piedalīšanās šajā kopīgajā kalpošanā ir patiešām svarīga!
Tu vari pieteikties korim, rakstot uz e-pastu sapulceskoris@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26467756.

Kāpēc jāpiedalās Tautas lūgšanu sapulcē 2019?

Jānis Pujats – Romas katoļu baznīcas kardināls: Lai viss mežs būtu zaļš, pietiek, lai katrs koks ir zaļš – ja katrs dzīvos saskaņā ar Dieva baušļiem, tad svētīta būs visa Latvija.
Andris Kravalis – Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps : Atbildībai ir nepieciešama tikšanās; kad kopā priecājamies cits par citu, tad seko Dieva svētība.
Elmārs Pļaviņš – Latvijas bruņoto spēku virskapelāns: Jācīnās, lai neatņem mūsu vērtības un caur to arī mūsu nākotni; mums jācīnās par savu valsti.
Kaspars Šterns – Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps  Lai Latvijā būtu cilvēki, kas uzņemas atbildību par savām ģimenēm, lai bērni dzīvo ģimenēs, nevis institūcijās.
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps: Vēlēšanās pārkāpt Dieva baušļus, ved tautu pie bēdām.
Andris Ameriks – Eiropas parlamenta deputāts: Latvijas svētība ir ticīga tauta un ticība Dievam.
Ainars Baštiks – Mateja baptistu draudzes mācītājs, Rīgas domes deputāts: Lai būtu vienoti un saņemtu svētības, jākļūst pazemīgiem.
Andrejs Čebotarjovs – Draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs:  Kā agrāk, tā arī tagad darbojas ļaunie spēki pret ticīgajiem, bet Jēzus tos ir uzvarējis!
Edgars Šneiders – Metodistu baznīcas superintendents:  Mēs varam būt vienoti, ja mums ir kopīgs mērķis – atdzīvināt himnas vārdus – Dievs svētī Latviju.
Tālivaldis Tālbergs – Latvijas kristīgā radio prezidents: Katram no mums ir jābūt par zemes sāli, kas neļauj sapūt mūsu Latvijai.
Aleksejs Ļedjajevs – Draudzes “Jaunā Paaudze” vecākais mācītājs: Mēs ieiesim tajā nākotnē, kuru ir paredzējis mūsu dārgais, varenais Glābējs, Latvija kļūs par kristīgu citadeli!
Krists Kalniņš – Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs:  Mums ir drosmīgi jāpastāv par savām vērtībām, esam kristieši un jābūt tādiem šī vārda tiešajā nozīmē.
Modris Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps:  Ļoti svarīgi lūgt par valsti, savu zemi un tautu komandā, kuras spēks ir tās dažādībā.
Inese RubineDraudzes “Jaunā Paaudze” mācītāja: Dieva Vārds saka – no garīgā sākās viss fiziskais, izmaiņas Latvijā sāksies ar šādiem garīgiem pasākumiem.
Ivars Graudiņš  In Memoriam – Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju “samita” Gaiziņš organizētājs: Mēs rādām piemēru valstij un politiķiem – ka kopā sanāk gan krievi, gan latvieši, ka mīl cits citu.
Mārcis JencītisTautas lūgšanu sapulces organizators Draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs: Latvija Jēzus asinīs šķīstīta baltāka kā sniegs! Draudzi nevarēs uzvarēt nekādi nešķīsti spēki, mēs ticam plaukstošai un svētītai Latvijai!
Aigars Velvičs – Draudzes “Atdzimšana” mācītājs:  Nepaliec mājās, bet 19. oktobrī nāc un piedalīties, jo katra balss Latvijai ir ļoti svarīga!

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Piesakies Tautas lūgšanu sapulces korim 2019. Indras Kalniņas aicinājums.

Aktīvi notiek gatavošanās Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!”, kas jau pavisam drīz, 19. oktobrī, norisināsies Rīgā, Skonto hallē. Lūgsim un slavēsim Dievu, lai nāk Viņa valstība mūsu zemē, valstī un tautā!
Aicinām tevi pievienoties sapulces kopkorim, kurā ir mīļi gaidīts ikviens kristietis, neatkarīgi no draudzes un konfesijas. Kopā mēs esam spēks Latvijas nākotnei! Ja vēlies piedalīties šajā skaistajā un vēsturiskajā notikumā, raksti sapulceskoris@inbox.lv vai zvani 26467756 (kora vadītāja Kitija).
Kopmēģinājumi notiks 28. septembrī un 12. oktobrī draudzes “Kristus Pasaulei” telpās Braslas ielā 29A.
Tiekamies!

Tautas lūgšanu sapulce 2019. Mārča Jencīša aicinājums.

2019. gada19. oktobrī, Rīgā, Skonto hallē norisināsies otrā Starpkonfesionālā Tautas lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Lūgšanu sapulces mērķis ir izaugsme katras konfesijas/draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā.

Paldies visiem partneriem un atbalstītājiem.
Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/
Konts ziedojumiem:

PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Uz pirmo kopīgo tikšanos bija pulcējušies Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” slavētāji un pasākuma organizatori.

Uz pirmo kopīgo tikšanos bija pulcējušies Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” slavētāji un pasākuma organizatori.

2019. gada 6.maija pēcpusdienā uz pirmo kopīgo tikšanos bija pulcējušies Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” slavētāji un pasākuma organizatori. Kopīgā sadraudzībā pie tējas un cienasta tika sastādīts šī gada TLS slavēšanas repertuārs, sadalītas atbildības un pienākumi. Dalībnieku vidū valdīja patīkama, radoša atmosfēra. Tikšanās noslēgumā slavētāji kopā ar mācītāju Mārci Jencīti slavēja un lūdza Dievu par gaidāmo Latvijas draudzei tik svarīgo un atbildīgo pasākumu.

– – –

Rekvizīti ziedojumiem:
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka” SWIFT
kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050 0080 7490 9
Ar norādi – Dievs svētī Latviju

Valsts kanceleja informēja, ka Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” atklātā vēstule un petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām ir iesniegta visām ministrijām.

Valsts kanceleja informēja, ka Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” atklātā vēstule un petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām ir iesniegta visām ministrijām.

Šī gada 6. februārī Latvijas Republikas Saeimas deputātiem un Saeimā pārstāvētajām politisko partiju frakcijām tika iesniegta parakstītā petīcija un atklātā vēstule par kristīgām un ģimenes vērtībām Latvijā. Atklātā vēstule tika iesniegta arī Valsts prezidentam un Ministru kabinetam. 14. februārī, Valsts kanceleja informēja, ka Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” atklātā vēstule un petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām ir iesniegta visām ministrijām. Turklāt valsts kancelejas direktors Jānis Citkovskis pateicas par iniciatīvu un vēlmi iesaistīties sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā. Dievs, svētī Latviju!