Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” video ieraksts.

Dalīties

Dalies ar lapu, lai visi apkartējie redz!