PASĀKUMA PLĀNS

2019.gada plāns:

 • Ieeja atvērta
 • Mācītāju reģistrācija
 • Sākums
 • Himna
 • Piecas slavēšanas dziesmas
 • Ziņojumi
 • Ziedojums
 • Divas pielūgsmes dziesmas
 • Vadošo konfesiju bīskapu un pārstāvju īsas uzrunas un lūgšanas
 • Evaņģēlijs
 • Aicinājums pie Kristus
 • Viena dziesma
 • Latvijas draudžu mācītāju individuālas aizlūgšanas par cilvēku vajadzībām

2018.gada plāns:

 • 13.00 Ieeja atvērta
 • 13.00 Mācītāju reģistrācija
 • 14.00 Sākums
 • 14.00 Himna
 • 14.10 Četras slavēšanas dziesmas
 • 14.40 Ziņojumi
 • 15.00 Ziedojums
 • 15.10 Divas pielūgsmes dziesmas
 • 15.30 Vadošo konfesiju bīskapu un pārstāvju īsas uzrunas un lūgšanas
 • 17.15 Četras slavēšanas un pielūgsmes dziesmas
 • 17.45 Evaņģēlijs
 • Aicinājums pie Kristus
 • 18.15 Latvijas draudžu mācītāju individuālas aizlūgšanas par cilvēku vajadzībām
 • 19.00 Noslēguma dziesma
 • Laiki pasākuma norisē var nedaudz mainīties
 • Maksas auto stāvvietas ir pieejamas visapkārt Skonto hallei laukumos un ielās.
 • Skonto hallē pasākuma laikā darbosies 2 kafejnīcas
 • Pasākuma laikā būs iespēja parakstīt petīciju par kristīgām vērtībām, kas tiks iesniegta Latvijas valdībā
 • Būs pieejamas atsevišķas telpas bērniem
 • Būs daļējs tulkojums uz krievu valodu
 • Pasākuma laikā notiks tiešā video translācija:

Dalīties

Dalies ar lapu, lai visi apkartējie redz!