AIZVADĪTAS JAU DIVAS TAUTAS LŪGŠANU SAPULCES
“DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU!”

Divus gadus pēc kārtas – 2018.un 2019.gada oktobrī Rīgā, Skonto hallē, notika Starpkonfesionālā Tautas
lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Tautas lūgšanu sapulce ir viens no lielākajiem
starpkonfesionālajiem kristīgajiem pasākumiem Latvijā, kas pirmo reizi notika 2018.gadā par godu mūsu
valsts simtgadei, guva plašu atzinību un pulcēja Latvijas lielāko kristīgo konfesiju vadītājus, garīdzniekus,
un vairākus tūkstošus apmeklētājus.
Tautas Lūgšanu sapulces mērķis ir kopīga, vienota lūgšana, aicinājums pievērsties garīgiem jautājumiem
un iestāšanās par kristīgām un ģimenes vērtībām Latvijā.
Pasākumā uzrunas sacīja un par Latvijas valsti aizlūdza vadošo konfesiju bīskapi, garīgie vadītāji un
pārstāvji. Pasākuma noslēgumā Latvijas draudžu mācītāji individuāli aizlūdza par cilvēku vajadzībām.
Savu dalību Lūgšanu sapulcē apstiprināja 124 mācītāji, praktiski no visām Latvijas konfesijām.
Tautas lūgšanu sapulcē īpaši svarīga nozīme ir slavēšanai un pielūgsmei – to vadīja slavēšanas līderi no
dažādām Latvijas draudzēm. Piedalījās arī vairāku simtu dalībnieku liels starpkonfesionāls kopkoris.
Tautas lūgšanu sapulce tika translēta tiešraidē “Radio Marija Latvija”, bet tās ieraksts ir redzams mājas
lapā www.dievssvetilatviju.info.
Lūgšanu sapulces iniciatīva pieder Evaņģēlisko kristiešu draudzei “Kristus Pasaulei” un tās vecākajam
mācītājam Mārcim Jencītim, taču pasākuma organizēšanā piedalījās sadarbības partneri no dažādām
Latvijas draudzēm. Šis nav vienas konfesijas vai draudzes, bet visus Latvijas kristiešus vienojošs
pasākums ar mērķi lūgt par Dieva svētītu Latviju un tās nākotni.
Plašāka informācija: https://dievssvetilatviju.info/
Kontaktinfo: Luīze Zveja, tālr. 20016806, epasts: luize.zveja@gmail.com.