AICINĀJUMS

Dārgā Latvijas tauta! Dārgie Latvijas kristiešu draudžu bīskapi, mācītāji, vadītāji, skolotāji, brāļi un māsas – visi, kas tic trīsvienīgajam Dievam Tēvam, Dēlam un Svētajam Garam!

Latvijas Republikas satversmē kristīgās vērtības izdalītas kā mūsu valsts pamats. Tāpat tur teikts, ka mūsu valsts labklājība un liktenis ir mūsu pašu rokās.

“Latvijas identitāti Eiropas kultūrtelpā kopš senlaikiem veido latviešu un lībiešu tradīcijas, latviskā dzīvesziņa, latviešu valoda, vispārcilvēciskās un kristīgās vērtības. Uzticība Latvijai, latviešu valoda kā vienīgā valsts valoda, brīvība, vienlīdzība, solidaritāte, taisnīgums, godīgums, darba tikums un ģimene ir saliedētas sabiedrības pamats. Ikviens rūpējas par sevi, saviem tuviniekiem un sabiedrības kopējo labumu, izturoties atbildīgi pret citiem, nākamajām paaudzēm, vidi un dabu.”

/ Izraksts no Latvijas Republikas satversmes /

Dievs caur draudzi ir mūsu valsts labklājības un brīvības pamats.

1. Tim. 3:15 “… Dieva namā, kas ir dzīvā Dieva draudze, patiesības balsts un pamats. ”

Tieši kristīgā draudze ir tā, kas uztur tautas garīgumu un morāli, kas savukārt ceļ tautas pašapziņu, spēku, brīvības apziņu, vienotību, ekonomiku, drošību utt. Taču tikai tad, ja draudze aug, ja ir vienota lūgšanā un ja tai ir vienota balss. Mūsu valsts rašanās, kā arī himnas vēsture sniedzas 18.gadsimta brāļu jeb Hernhūtiešu draudžu garīgajā atmodā. Atgriezīsimies pie Latvijas valsts saknēm – Jēzus Kristus! Pats galvenais draudzes un tautas ierocis ir lūgšana. Mūsu valsts himna ir lūgšana. “Dievs svētī Latviju!”

Lūk. 11:9 “Tā arī Es jums saku: lūdziet, tad jums taps dots, meklējiet, tad jūs atradīsit, klauvējiet, tad jums taps atvērts.”

Tādēļ aicinu visus garīgos vadītājus, bīskapus, mācītājus, visu draudžu apmeklētājus un dalībniekus, aicinu Latvijas tautu vienoties lūgšanā un vienotā balsī par mūsu Latviju, par mums, par tautu. Tas būs vienreizējs un grandiozs dievkalpojums, kas garīgi un pozitīvi satricinās mūsu valsti! Mēs esam Latvija, mēs esam tauta. Ja ne tagad, tad kad? Ja ne tu, tad – kurš?

Es neaicinu vienoties mācībā vai konfesijā. Es neaicinu uz neveselīgu ekumēnismu. Es aicinu uz kopēju lūgšanu un balsi katram paliekot savā mācībā un draudzē. Es aicinu vienoties par to, kas mūs vieno. Tas ir Jēzus Kristus, mūsu Latvija – tauta un zeme!

Es pavisam noteikti neesmu perfekts. Manas pārliecības un Bībeles izpratne nav ideāla. Tas, ko mācu savā draudzē, nav pilnīgs. Taču vienu es zinu noteikti – es mīlu Jēzu Kristu un mīlu Latviju! Esmu pieļāvis daudz kļūdas un vēl daudz pieļaušu. Dažkārt esmu negatīvi izteicies par kādām draudzēm un mācītājiem, par ko no sirds atvainojos katram, kurš lasa šīs rindas. Manas domas otršķirīgos jautājumos atšķiras no citu mācītāju domām un mācībām. Mēs esam atšķirīgi, un tas ir labi un pozitīvi, ka neesam vienādi kā roboti no konveijera. Arī ģimenes veido atšķirīgi cilvēki, kas strīdas, apvainojas, pēc tam izlīgst un iet tālāk, ja viņiem ir kopīgs mērķis. Es arī tagad nevaru 100% garantēt, ka man nekad ne ar vienu nebūs nesaskaņas un ka nekad man neizspruks kāds negatīvs izteiciens kāda virzienā. Bet noteikti zinu – es vēlos būt saskaņā un vienotībā ar visu Latvijas draudzi, saglabājot savu identitāti un konfesionālo pārliecību. Es vēlos mainīties un vienoties cēla mērķa labā – Latvija Jēzus asinīs šķīstīta baltāka kā sniegs! Ir laiks vienoties, laiks lūgšanai, laiks pārmaiņām!

Ef. 4:5 “… viens Kungs, viena ticība, viena kristība.”

Ja ir vēlme piedalīties organizēšanā un dalībā, ja ir idejas vai piedāvājumi, tad lūdzu rakstiet vai zvaniet!

Mārcis Jencītis

2019. gada video aicinājumi

Mārča Jencīša aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci  

Kitijas Ružas aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Edgara Maža aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Roberta Tuftstroma aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Zbigņeva Stankeviča aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci
Jūlijas Stepaņenko aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Rufus Adžiboijes aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci
Modra Ozolinkeviča aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Ainara Baštika aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Iļjas Pečorkina aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Māra Dravnieka aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Normunda Pieša aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci
Sanitas Freidenfeldes aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Natālijas Baiks aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Alekseja Ļedjajeva aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci

Piesakies Tautas lūgšanu sapulces korim 2019.
Indras Kalniņas aicinājums.

Artūra Rižeščonoka aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci  

2018. gada video aicinājumi

https://www.youtube.com/embed/7SOCcdB4-Lo
https://www.youtube.com/embed/WixbcmabSoM
https://www.youtube.com/embed/UFSvlAYyAzM
https://www.youtube.com/embed/UToiDAZxxBI