VIDEO

Starpkonfesionālā lūgšanu sapulce 2020. Mārča Jencīša aicinājums.

2019.gada video

Atver, Kungs, manu sirdi.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Kungs, slavas cienīgs Tu.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Atver, Kungs, manu sirdi.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Kungs, slavas cienīgs Tu.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Ak, lielais Dievs.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Tu esi labs.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Vēlos būt tuvāk.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Šeit esmu Tevi pielūgt.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Tu esi liels.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Vēlos dzīvi savu, Kungs.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Tu gaiss, ko elpoju.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Lai līst.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Latvijas valsts himna.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Slavēšana
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Svētī, Kungs.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Esmu es Tavs.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Tikai Viņš spējīgs glābt.
Tautas lūgšanu sapulces slavēšana 2019.

Alekseja Ļedjajeva uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Tautas lūgšanu sapulces mērķi.
Mārča Jencīša uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Latvija – kristīgās kultūras citadele Eiropā.
Mārča Jencīša uzruna
Tautas lūgšanu sapulce 2019.

Jāņa Vanaga uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Jāņa Pujata uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Ainara Baštika uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Rufus Adžiboijes uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Sāras Ilsters uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Zbigņeva Stankeviča uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Edgara Šneidera uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Modra Ozolinkeviča uzruna
Tautas lūgšanu sapulcē 2019. 

Edgara Maža uzruna Tautas
lūgšanu sapulcē 2019.

Tautas lūgšanu sapulce 2019
tiešraides video

Esi bagāts! Vārds par došanu
Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Artūra Rižeščonoka aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Video apskats: pirmais Tautas lūgšanu sapulces
2019 kora mēģinājums 

Roberta Tuftstroma aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Kitijas Ružas aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 2019.

Jūlijas Stepaņenko aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Edgara Maža aicinājums uz
Tautaslūgšanu sapulci 

Modra Ozolinkeviča aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Zbigņeva Stankeviča aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Māra Dravnieka aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Rufus Adžiboijes aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Sanitas Freidenfeldes aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Ainara Baštika aicinājums uz Tautas
lūgšanu sapulci 

Piesakies Tautas lūgšanu sapulces korim 2019.
Indras Kalniņas aicinājums. 

Normunda Pieša aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Alekseja Ļedjajeva aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci 

Iļjas Pečorkina aicinājums uz Tautas
lūgšanu sapulci 

Kāpēc jāpiedalās
Tautas lūgšanu sapulcē 2019? 

Natālijas Baiks aicinājums uz
Tautas lūgšanu sapulci  

2018.gada video