DALĪBNIEKI

2019.gada Tautas lūgšanu sapulcē uzrunas un lūgšanas teica:

Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts
Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags,  Latvijas
Baptistu draudžu savienības bīskapa Kaspara Šterna pārstāvis – Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes
mācītājs Edgars Mažis, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības
integrācijas lietu ex-ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks, Latvijas Apvienotās Metodistu
Baznīcas superintendants Edgars Šneiders, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris
Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Pestīšanas
armijas Reģionālā vadītāja Roberta Tuftstroma vietniece, Kapteine Sāra Ilsters, Evaņģēliskās ticības
kristiešu draudžu centra “Dzīvības avots” bīskaps Rufus Adžiboje, draudzes “Kristus Pasaulei”
vecākais mācītājs un pasākuma organizators Mārcis Jencītis.

Pasākumam savu dalību ir apstiprinājuši 136 dažādu konfesiju mācītāji, tai skaitā Romas katoļu
baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, Rīgas Vasarsvētku draudzes “Kristīgais
centrs “Labā vēsts”” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Latvijas Kristīgā radio prezidents
Tālivaldis Tālbergs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja vietniece, Majore Anna-Maria
Tuftstroma, Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške un Kristiešu draudzes
“Prieka Vēsts” jaunākais mācītājs Dāvids Gleške. Kā aizlūdzēji ir reģistrējušies 90 mācītāji.

 

2018. gada Tautas lūgšanu sapulcē uzrunas un lūgšanas teica:

Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas arhibīskapa, metropolīta Zbigņeva Stankeviča pārstāvis, Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs un Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis. Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga pārstāvis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvests un Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītājs – Krists Kalniņš. Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības ex bīskaps Jānis Ozolinkevičs. Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” bīskaps Aleksejs Ļedjajevs, Metodistu baznīcas superintendents Edgars Šneiders, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, Draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks. Latvijas bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns. Mateja baptistu draudzes mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ex ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks. Draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs un pasākuma organizators Mārcis Jencītis.

Mācītāji:

Pasākumā piedalijās 120 mācītāji, praktiski no visām Latvijas konfesijām.

Solisti:

1.Natālija Baiks
2.Edijs Ulpe
3.Marija Ļedjajeva
4.Valdis Indrišonoks
5.Viktors Isajevs
6.Anete Kozlovska
7.Linda Mikule
8.Sanita Freidenfelde
9.Nauris Malahovs
10.Iļja Pečorkins
11.Daniels Fiļimonovs
12.Kitija Ruža
13.Indra Kalniņa
14.Jānis Žīle

Mūziķu sastāvs:

1.Oskars Sproģis – basģitāra
2.Miķelis Vīte – sitamie instrumenti
3.Ingus Feldmanis – elektriskā ģitāra
4.Roberts Dinters – elektriskā ģitāra
5.Ilze Gagaine- vijole
6.Andris Kauliņš – taustiņistrumenti
7.Pjotrs (Petro)Strokovs – taustiņinstrumenti
8.Normunds Piesis – trompete
9.Valdis Indrišonoks – akustiskā ģitāra
10.Mikus Ciemits – saksafons

 

Koris:

Kora vadītāja -Kitija Ruža
Kora diriģenti – Linda Naudiņa
Koris – aptuveni 400 dalībnieki no dažādām Latvijas konfesijām un draudzēm