JAUNUMI

Lai gan vasara ir brīvlaiku un atvaļinājumu laiks, aktīvi turpinās gatavošanās priekšdarbi Lūgšanu pasākumam “Dievs, svētī Latviju!” 20. oktobrī Skonto hallē.

SLAVĒŠANA · Turpinās slavēšanas mēģinājumi, kā arī kopkora organizēšana. Uz šo brīdi ir pieteikušies jau 350 dalībnieki no praktiski visām Latvijas kristīgajām konfesijām un joprojām notiek aktīva pieteikšanās (kora vadītāja Kitija 26467756, koris2018@inbox.lv). Ir...

ŠIS OTRDIENAS VAKARS BIJA NOZĪMĪGS AR LATVIJAS DRAUDŽU VADOŠO SLAVĒTĀJU PIRMO TIKŠANOS DARBA SAPULCĒ. DARBA GRUPĀ PIEDALĪJĀS 18 CILVĒKU KOMANDA – SLAVĒŠANAS LĪDERI UN MŪZIĶI, KAS PĀRSTĀVĒJA DAŽĀDAS LATVIJAS DRAUDZES.

24.04.2018. Šis otrdienas vakars bija nozīmīgs ar Latvijas draudžu vadošo slavētāju pirmo tikšanos darba sapulcē. Darba grupā piedalījās 18 cilvēku komanda - slavēšanas līderi un mūziķi, kas pārstāvēja dažādas Latvijas draudzes. Tika atlasīts un izvēlēts...

OTRDIEN, 10. APRĪLĪ PLKST. 14:00 NOTIKS PIRMĀ PASĀKUMA “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! ” ORGANIZATORU DARBA SAPULCE UN PUSDIENAS, KUR AICINĀTI VISU VADOŠO LATVIJAS KRISTĪGO KONFESIJU UN ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJI VAI TO PĀRSTĀVJI.

10. aprīlī plkst.14:00 notiks pasākuma "Dievs, svētī Latviju!" pirmā darba sapulce un pusdienas. Uz pusdienām personīgi ir apzināti un uzaicināti visi Latvijas vadošo konfesiju, kristīgo organizāciju un draudžu vadītāji vai to pārstāvji. Vairāk kā trešā...

KĀ VISS SĀKĀS?

Kopš pirmajiem mēnešiem, kad iepazinu Kristu, sapratu, ka obligāts priekšnosacījums atmodai un pārvērtībām mūsu tautā ir visas Latvijas kopīgas starpkonfesionālas lūgšanas. Tas nav noslēpums praktiski nevienam Latvijas garīgajam līderim. Laiku pa laikam kāds ceļas un...

KĀ NORIT SAGATAVOŠANĀS DARBI

3. martā saņēmu konkrētu Dieva aicinājuma organizēt šo lūgšanu sapulci. Faktiski tūlīt arī ķēros pie tā realizācijas. Īsumā vēlos pastāstīt tieši par darbu ar garīgajiem vadītājiem un viņu iesaistīšanos pasākuma rīkošanā. Šobrīd ļoti skaidru "jā" ir...

Dalīties

Dalies ar lapu, lai visi apkartējie redz!