JAUNUMI

Ir apkopoti Tautas lūgšanu sapulces 2019.dalībnieki

Šobrīd savu dalību ar lūgšanu un uzrunu  ir apstiprinājuši sekojoši Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji - Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas...

Valsts kanceleja informēja, ka Starpkonfesionālās Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” atklātā vēstule un petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām ir iesniegta visām ministrijām.

Šī gada 6. februārī Latvijas Republikas Saeimas deputātiem un Saeimā pārstāvētajām politisko partiju frakcijām tika iesniegta parakstītā petīcija un atklātā vēstule par kristīgām un ģimenes vērtībām Latvijā. Atklātā vēstule tika iesniegta arī Valsts prezidentam un...

Lai gan vasara ir brīvlaiku un atvaļinājumu laiks, aktīvi turpinās gatavošanās priekšdarbi Lūgšanu pasākumam “Dievs, svētī Latviju!” 20. oktobrī Skonto hallē.

SLAVĒŠANA · Turpinās slavēšanas mēģinājumi, kā arī kopkora organizēšana. Uz šo brīdi ir pieteikušies jau 350 dalībnieki no praktiski visām Latvijas kristīgajām konfesijām un joprojām notiek aktīva pieteikšanās (kora vadītāja Kitija 26467756, koris2018@inbox.lv). Ir...

ŠIS OTRDIENAS VAKARS BIJA NOZĪMĪGS AR LATVIJAS DRAUDŽU VADOŠO SLAVĒTĀJU PIRMO TIKŠANOS DARBA SAPULCĒ. DARBA GRUPĀ PIEDALĪJĀS 18 CILVĒKU KOMANDA – SLAVĒŠANAS LĪDERI UN MŪZIĶI, KAS PĀRSTĀVĒJA DAŽĀDAS LATVIJAS DRAUDZES.

24.04.2018. Šis otrdienas vakars bija nozīmīgs ar Latvijas draudžu vadošo slavētāju pirmo tikšanos darba sapulcē. Darba grupā piedalījās 18 cilvēku komanda - slavēšanas līderi un mūziķi, kas pārstāvēja dažādas Latvijas draudzes. Tika atlasīts un izvēlēts...

OTRDIEN, 10. APRĪLĪ PLKST. 14:00 NOTIKS PIRMĀ PASĀKUMA “DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! ” ORGANIZATORU DARBA SAPULCE UN PUSDIENAS, KUR AICINĀTI VISU VADOŠO LATVIJAS KRISTĪGO KONFESIJU UN ORGANIZĀCIJU VADĪTĀJI VAI TO PĀRSTĀVJI.

10. aprīlī plkst.14:00 notiks pasākuma "Dievs, svētī Latviju!" pirmā darba sapulce un pusdienas. Uz pusdienām personīgi ir apzināti un uzaicināti visi Latvijas vadošo konfesiju, kristīgo organizāciju un draudžu vadītāji vai to pārstāvji. Vairāk kā trešā...

KĀ VISS SĀKĀS?

Kopš pirmajiem mēnešiem, kad iepazinu Kristu, sapratu, ka obligāts priekšnosacījums atmodai un pārvērtībām mūsu tautā ir visas Latvijas kopīgas starpkonfesionālas lūgšanas. Tas nav noslēpums praktiski nevienam Latvijas garīgajam līderim. Laiku pa laikam kāds ceļas un...

KĀ NORIT SAGATAVOŠANĀS DARBI

3. martā saņēmu konkrētu Dieva aicinājuma organizēt šo lūgšanu sapulci. Faktiski tūlīt arī ķēros pie tā realizācijas. Īsumā vēlos pastāstīt tieši par darbu ar garīgajiem vadītājiem un viņu iesaistīšanos pasākuma rīkošanā. Šobrīd ļoti skaidru "jā" ir...