MĒRĶI

– IZAUGSME – LŪGŠANA – BALSS –

IZAUGSME

Katrai kristiešu draudzei ir jāaug garīgi un skaitliski savas draudzes vai konfesijas mācības ietvaros. Primāri katrai draudzei ir jārūpējas par savu izaugsmi un sekundāri jāpiedalās starpkonfesionālās lūgšanās un pasākumos. Nekādi starpkonfesionāli pasākumi nedrīkst traucēt draudzēm darboties un augt savu doktrīnu ietvaros. Cienīsim atšķirības un vienosimies Jēzus Kristus vārdā.

LŪGŠANA

Visām Latvijas kristiešu draudzēm vienotībā ir jāsanāk kopā 1 reizi gadā uz kopīgu lūgšanu par Latviju, par tautu, par svētību, atmodu un reformāciju Latvijā. Vienotībā un vienotā lūgšanā ir ārkārtīgs, pārdabisks spēks! 20. oktobra lūgšanu sapulcē katrs cilvēks, apmeklētājs varēs saņemt individuālu aizlūgšanu par savām vajadzībām no Latvijas draudžu mācītājiem un garīgajiem vadītājiem. Mēs esam Latvija!

BALSS

Visām Latvijas draudzēm ir jāvienojas, lai nodotu savas balsis Latvijas valdībā par fundamentāli svarīgiem valdības lēmumiem attiecībā uz Latvijas tautu un jāiestājas par kristīgām vērtībām. Jāizveido elektroniska un parastā balsu savākšanas sistēma ar nosaukumu “Par Latviju”.

Ja Tev nav pieņemami visi šie mērķi, tad vari piedalīties vismaz vienā no tiem. Mēs atradīsim kopīgu valodu!

– IZAUGSME – LŪGŠANA – BALSS

Dalīties

Dalies ar lapu, lai visi apkartējie redz!