20. oktobrī Skonto hallē norisinājās pirmā Starpkonfesionālā lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Tas ir vēl nebijis pasākums, kas vienoja dažādu konfesiju līderus, mācītājus un bīskapus lūgšanā par Latviju. Lūgšanu sapulces mērķis bija izaugsme katras konfesijas/draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā. Tajā uzstājās starpkonfesionāls kopkoris un vadošie draudžu slavēšanas līderi. Pasākumā valdīja brīnišķīga un pacilāta atmosfēra, vērojot tik dažādu konfesiju pārstāvjus vienkopus slavējot Dievu, lūdzot par Latviju un runājot par vienotības spēku.

Ikviens varēja parakstīt petīciju par ģimeniskām un kristīgām vērtībām Latvijā. Petīcijas ir iespējams parakstīt arī elektroniski portālā www.parlatviju.lv, kas tika nesen aktivizēts. Tajā caur internetbanku autorizāciju iespējams parakstīt izskatīšanai Saeimā piedāvātās petīcijas, balstītas uz kristīgām vērtībām.

Lūgšanu sapulce iesākās ar Dieva slavēšanu un pasākuma iniciatora un organizatora mācītāja Mārča Jencīša uzrunu, kurā viņš paskaidroja šī pasākuma mērķus un vienu no galvenajiem iemesliem – „bez vienotības starp Latvijas draudzēm, nav iespējamas izmaiņas vai kopīga balss, lai iestātos par vērtībām Latvijā. Viena konkrēta draudze nespēj neko daudz izmainīt, ir nepieciešama kopīga lūgšana, izaugsme un balss, lai stāvoklis Latvijā mainītos. Tajā pašā laikā, katrai draudzei ir jāpaliek savas konfesijas ietvaros” saka mācītājs Mārcis Jencītis.

Savu dalību bija pieteikuši un ieradās 120 dažādu konfesiju mācītāji. Pēc tam sekoja dažādu draudžu līderu un mācītāju uzrunas un lūgšanas par Latviju, vienotību un pašu pasākumu. Uzrunas teica Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas arhibīskapa, metropolīta Zbigņeva Stankeviča pārstāvis, Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs un Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga pārstāvis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvests un Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītājs – Krists Kalniņš. Tajā skaitā arī Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības Goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, draudzes “Jaunā Paaudze” bīskaps Aleksejs Ļedjajevs, Metodistu baznīcas superintendents Edgars Šneiders, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.

Pasākumā piedalījās arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Latvijas bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš, kā arī Mateja baptistu draudzes mācītājs, bijušais ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks.

Lūgšanu sapulces beigās mācītāji aizlūdza par cilvēku vajadzībām.

Šis bija vienreizējs pasākums, kas atnesīs daudz izmaiņu – gan draudzēs, gan Latvijas tautā!

Šeit var apskatīt bildes no pasākuma: https://bit.ly/2CWTOVC