Šobrīd savu dalību ar lūgšanu un uzrunu  ir apstiprinājuši sekojoši Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji – Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa Kaspara Šterna pārstāvis – Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ex-ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendants Edgars Šneiders, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja Roberta Tuftstroma vietniece, Kapteine Sāra Ilsters, Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra “Dzīvības avots” bīskaps Rufus Adžiboje, draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs un pasākuma organizators Mārcis Jencītis.

Dalību pasākumā ir pieteikuši 136 dažādu konfesiju mācītāji, tai skaitā Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, Rīgas Vasarsvētku draudzes “Kristīgais centrs “Labā vēsts”” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja vietniece, Majore Anna-Maria Tuftstroma, Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške un Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” jaunākais mācītājs Dāvids Gleške. Kā aizlūdzēji ir reģistrējušies 90 mācītāji.