3. martā saņēmu konkrētu Dieva aicinājuma organizēt šo lūgšanu sapulci. Faktiski tūlīt arī ķēros pie tā realizācijas. Īsumā vēlos pastāstīt tieši par darbu ar garīgajiem vadītājiem un viņu iesaistīšanos pasākuma rīkošanā. Šobrīd ļoti skaidru “jā” ir teikuši un ar praktisku dalību ir iesaistījušies: draudzes “Jaunā Paaudze” apustulis un sabiedriskais darbinieks Aleksejs Ļedjajevs, Latvijas Vasarsvētku Draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkēvičs, Kurzemes Lūgšanu tīkla vadītājs Aivars Straume, Latvijas Lūgšanu tīkla vadītājs Artūrs Rižeščonoks.

23.03. esmu uzaicināts kalpot un prezentēt pasākumu Kurzemes Lūgšanu tīkla sapulcē Stendē, kuru vada mācītājs Aivars Straume.

Esmu saņēmis arī mutisku aicinājumu piedalīties Katoļu baznīcas bīskapu sapulcē pēc Kristus augšāmcelšanās svētkiem, kur man būs iespēja prezentēt pasākumu.

9.04. ir plānots piedalīties Kurzemes mācītāju sapulcē Talsos un iespējams arī Kuldīgā.

Esmu saņēmis Rīgas pilsētas Kristīgo lietu padomes priekšsēdētāja Jāņa Šmita uzaicinājumu piedalīties RKLP sapulcē 25.04. un uzrunāt klātesošos Latvijas kristīgo konfesiju un draudžu vadītājus un pārstāvjus.

5.05 esmu uzaicinājis Latvijas Lūgšanu tīkla vadītāju Artūru Rižeščonoku vadīt lūgšanu sapulci savas draudzes telpās. Pārrunāsim arī mūsu turpmāko sadarbību.

Mūziķis Valdis Indrišonoks ir piekritis vadīt daļu no pasākuma slavēšanas.

Vairāki redzami Latvijas garīgie līderi apsver savu dalību, bet lielais vairums vēl nav informēti un nav saņēmuši personīgu uzaicinājumu, pie kā šobrīd cītīgi strādājam. Darbs notiek sistemātiski un kārtīgi, un es ticu, ka tas nesīs vislabākos rezultātus. Visā redzu skaidru Dieva vadību un palīdzību.

Lai Dievs svētī!

Mārcis Jencītis