Jānis Pujats – Romas katoļu baznīcas kardināls: Lai viss mežs būtu zaļš, pietiek, lai katrs koks ir zaļš – ja katrs dzīvos saskaņā ar Dieva baušļiem, tad svētīta būs visa Latvija.
Andris Kravalis – Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps : Atbildībai ir nepieciešama tikšanās; kad kopā priecājamies cits par citu, tad seko Dieva svētība.
Elmārs Pļaviņš – Latvijas bruņoto spēku virskapelāns: Jācīnās, lai neatņem mūsu vērtības un caur to arī mūsu nākotni; mums jācīnās par savu valsti.
Kaspars Šterns – Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps  Lai Latvijā būtu cilvēki, kas uzņemas atbildību par savām ģimenēm, lai bērni dzīvo ģimenēs, nevis institūcijās.
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps: Vēlēšanās pārkāpt Dieva baušļus, ved tautu pie bēdām.
Andris Ameriks – Eiropas parlamenta deputāts: Latvijas svētība ir ticīga tauta un ticība Dievam.
Ainars Baštiks – Mateja baptistu draudzes mācītājs, Rīgas domes deputāts: Lai būtu vienoti un saņemtu svētības, jākļūst pazemīgiem.
Andrejs Čebotarjovs – Draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs:  Kā agrāk, tā arī tagad darbojas ļaunie spēki pret ticīgajiem, bet Jēzus tos ir uzvarējis!
Edgars Šneiders – Metodistu baznīcas superintendents:  Mēs varam būt vienoti, ja mums ir kopīgs mērķis – atdzīvināt himnas vārdus – Dievs svētī Latviju.
Tālivaldis Tālbergs – Latvijas kristīgā radio prezidents: Katram no mums ir jābūt par zemes sāli, kas neļauj sapūt mūsu Latvijai.
Aleksejs Ļedjajevs – Draudzes “Jaunā Paaudze” vecākais mācītājs: Mēs ieiesim tajā nākotnē, kuru ir paredzējis mūsu dārgais, varenais Glābējs, Latvija kļūs par kristīgu citadeli!
Krists Kalniņš – Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs:  Mums ir drosmīgi jāpastāv par savām vērtībām, esam kristieši un jābūt tādiem šī vārda tiešajā nozīmē.
Modris Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps:  Ļoti svarīgi lūgt par valsti, savu zemi un tautu komandā, kuras spēks ir tās dažādībā.
Inese RubineDraudzes “Jaunā Paaudze” mācītāja: Dieva Vārds saka – no garīgā sākās viss fiziskais, izmaiņas Latvijā sāksies ar šādiem garīgiem pasākumiem.
Ivars Graudiņš  In Memoriam – Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju “samita” Gaiziņš organizētājs: Mēs rādām piemēru valstij un politiķiem – ka kopā sanāk gan krievi, gan latvieši, ka mīl cits citu.
Mārcis JencītisTautas lūgšanu sapulces organizators Draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs: Latvija Jēzus asinīs šķīstīta baltāka kā sniegs! Draudzi nevarēs uzvarēt nekādi nešķīsti spēki, mēs ticam plaukstošai un svētītai Latvijai!
Aigars Velvičs – Draudzes “Atdzimšana” mācītājs:  Nepaliec mājās, bet 19. oktobrī nāc un piedalīties, jo katra balss Latvijai ir ļoti svarīga!

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju