Kopš starpkonfesionālās Tautas Lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” pirmās draudžu pārstāvju darba tikšanās, kas notika 10.aprīlī, ir pagājis tikai nepilns mēnesis, tomēr šajā neilgajā laikā ir paveikts daudz, un sagatavošanās darbi rit uz priekšu pilnā sparā.

Pavisam neliels pārskats par paveiktajiem darbiem kopš pirmās darba tikšanās aprīlī:

– Ir ierakstīti un publicēti dažādu Latvijas draudžu mācītāju, slavēšanas vadītāju, mūziķu un kristīgo organizāciju vadītāju 19 video aicinājumi,

– 24.aprīlī notika Latvijas draudžu vadošo slavētāju pirmā tikšanās, kurā tika izvēlēts slavēšanas dziesmu repertuārs, kā arī šo dziesmu izpildītāji. Darba grupā piedalījās 18 cilvēku komanda. Tika izvēlēti atbildīgie cilvēki, kas sagatavos solistus un mūziķu sastāvu.

– 26.aprīlī notika mācītāja Mārča Jencīša tikšanās Rīgas Domes Kristīgo lietu padomē, kurā viņš prezentēja Tautas Lūgšanu Sapulces pasākumu padomes locekļiem un dalībniekiem. Šo tikšanos organizēja mācītājs un RKLP priekšsēdētājs Jānis Šmits.

– 28.aprīlī mācītājs Mārcis Jencītis tika uzaicināts kalpot draudzē “Jaunā Paaudze”, kur pēc dievkalpojuma notika tikšanās ar šīs draudzes mācītājiem.

– 1.maijā uz savu pirmo darba sapulci pulcējās pasākuma slavēšanas vadītāji.

– Ir izvēlēta tehniskā aprīkojuma firma “3S”, kas Skonto hallē uzstādīs skaņas aparatūru, gaismas, kā arī skatuvi un pārējo aprīkojumu, kas nepieciešams pasākuma veiksmīgai norisei. Šobrīd aktīvi notiek sarunas par darba niansēm.

– Ir apkopota Latvijas draudžu mācītāju datu bāze un visi mācītāji tuvākajā laikā tiks individuāli uzaicināti piedalīties Tautas Lūgšanu Sapulcē.

– IT speciālisti ir sākuši balsošanas vietnes izstrādi, kuras nosaukums ir www.parlatviju.lv. Darbs aizņems aptuveni 4 mēnešus.

Sirsnīgs paldies visiem, kuri aktīvi piedalās pasākuma plānošanā un organizēšanā!

Lai Dievs bagātīgi svētī!

Ar cieņu,

Mācītājs Mārcis Jencītis