Lieliski jaunumi! Uz pirmo darba sapulci ieradās 80% no aicinātajiem kalpotājiem!

Vakar, 10. aprīlī, plkst.14:00 notika pasākuma “Dievs, svētī Latviju!” pirmā darba sapulce un pusdienas. Uz sapulci tika apzināti un uzaicināti visu lielāko konfesiju, apvienību un kristīgo organizāciju vadītāji vai to pārstāvji. Pirmajā darba sapulcē ieradās 80% no aicinātajiem pārstāvjiem! Tas ir liels gandarījums, tajā pašā laikā apzinoties, cik liels darbs vēl stāv priekšā. Atmosfēra bija nepiespiesta, brīva un pozitīva. Visi sapulces dalībnieki ļoti pozitīvi pieņēma pasākuma koncepciju un ideju, kā arī praktiski visi izteica atbalstu un vēlmi savu iespēju robežās piedalīties pasākuma organizēšanā. Daudzi izteica vēlmi atbalstīt šī pasākuma organizēšanu arī finansiāli. Ir pilnīgi skaidrs, ka notiks ļoti vērienīgs un nozīmīgs pasākums draudzei un Latvijai – vērienīgs starpkonfesionāls dievkalpojums.

Sapulces gaitā tika izteiktas daudz dažādas idejas, kas būtiski palīdzēs lūgšanu sapulces tapšanā. Tika ielikts stabils pamats pasākuma “Dievs, svētī Latviju” tālākai organizēšanai. Bija tāda sajūta, ka visa Latvijas draudze ir gaidījusi tieši šo pasākumu, lai varētu tajā pieslēgties. Ļoti labs sākums! Tika nofilmētas vairāku garīgo vadītāju videouzrunas ar aicinājumu uz lūgšanu sapulci “Dievs, svētī Latviju” Skonto hallē 20. oktobrī. Videouzrunas būs skatāmas šeit tuvākajā laikā.

Man bija liels gods uzņemt tik augstus viesus un tiešām no sirds pateicos mācītājam Aleksejam Ļedjajevam, kurš parūpējās par sapulces vietu un garšīgām pusdienām. Pateicos par uzticēšanos, par ziedoto laiku, par gatavību turpināt pasākuma virzīšanu, organizēšanu visiem sapulces dalībniekiem:

Aleksejam Ļedjajevam – apustulim, sabiedriskajam darbiniekam un draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākajam mācītājam,

Olgai Ļedjajevai – draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā mācītājai,

Modrim Ozolinkēvičam – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskapam,

Andrim Kravalim – Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikāram,

Rinaldam Grantam – Rīgas Vecās Sv.Ģertrūdes evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājam,

Tālivaldim Tālbergam – Latvijas Kristīgā radio prezidentam,

Viktoram Altuhovam – Latvijas Evaņģēliskās ticības kristiešu Apvienotās baznīcas bīskapam,

Gaļinai Fiļimonovai – Krievu Vasarsvētku draudžu apvienības pārstāvei,

Danielam Fiļimonovam – Krievu Vasarsvētku draudžu apvienības pārstāvim,

Valdim Indrišonokam – mūziķim, komponistam un producentam,

Andrejam Konovalovam – Pestīšanas armijas Rīgas 2. korpusa vadītājam, kapteinim,

Irinai Konovalovai – Pestīšanas armijas Rīgas 2.korpusa vadītājai, kapteinei,

Gitai Mednei – Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas bijušajai superintendentei,

Gintam Lūsim-Grīnbergam – Biedrības “Latvijas Evaņģēliskā alianse” vadītājam,

Jurim Puriņam – Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra “Dzīvības Avots” vadītājam, mācītājam,

Rufusam Adžibojem – Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra “Dzīvības Avots” Lielvārdes draudzes “Gars un Patiesība” mācītājam ,

Artūram Rižeščonokam – Biedrības “Latvijas Lūgšanu Tīkls” vadītājam,

Ivaram Graudiņam – “Latvijas Lūgšanas nams visām tautām” dibinātājam,

Mārtiņam Vīgantam – Latvijas Kristīgās studentu brālības ģenerālsekretāram,

Aivaram Straumem – Kurzemes lūgšanu tīkla vadītājam,

Viesturam Ozoliņam,

Intai Feldmanei,

Aigaram Bitānam,

Luīzei Zvejai,

Maritai Akmeņkalnei.

Pateicos visiem augstākstāvošajiem Latvijas draudžu vadītājiem, kas nosūtīja savus pārstāvjus – Latvijas Evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīskapam Jānim Vanagam, Romas Katoļu baznīcas arhibīskapam Zbigņevam Stankevičam, Krievu Vasarsvētku draudžu apvienības bīskapam Nikolajam Gribam, Latvijas Apvienotās Metodistu baznīcas superintendantam Edgaram Šneideram.

Pateicos arī tiem, kas nevarēja šoreiz ierasties, bet vēl apsver iespējas piedalīties.

Pateicos visiem tehniskajiem darbiniekiem un palīgiem.

Dievs, svētī Latviju!

Kā jau iepriekš minēts, 20. oktobrī Skonto hallē, plkst.14:00 notiks Latvijas simtgadei veltīta starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju”.

Mārcis Jencītis