“Lūdziet, tad jums taps dots.” (Mateja 7:7)
Nāc! Kopā pielūgsim, slavēsim un lūgsim mūsu Kungu! Lūdzot un svētījot, sagatavosim ceļu šai sapulcei un Dieva darbam caur to!
Lai nāk Tava Valstība mūsu zemē, Kungs!
Tiekamies 15. oktobrī pl.19.00, Rīgā, Braslas ielā 29a (draudzes” Kristus Pasaulei” telpās)