Rudenīgajā 28. septembra dienā izskanēja pirmais kopīgais kora mēģinājums, gatavojot slavas un pielūgsmes dziesmas starpkonfesionālai Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!”, kas jau pavisam drīz, 19. oktobrī, notiks Skonto hallē.
Dziedātāji no dažādām Latvijas kristīgajām draudzēm pavadīja vairākas stundas, diriģentes pavadībā apgūstot slavēšanas repertuāru, kurā ir iekļautas deviņas dziesmas latviešu un arī krievu valodā. Radošā un gaišā atmosfērā tika veikts intensīvs darbs, lai koris vienotībā slavētu mūsu Kungu un četras balsis skanētu kā viena.
Ikviens klātesošais varēja just slavas dziesmu spēku un piedzīvot prieka trīsas, kopīgi dziedot dzīvības vārdus par mūsu zemi un tautu. Mēs ticam Dieva svētītai Latvijai!

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju