24.04.2018. Šis otrdienas vakars bija nozīmīgs ar Latvijas draudžu vadošo slavētāju pirmo tikšanos darba sapulcē. Darba grupā piedalījās 18 cilvēku komanda – slavēšanas līderi un mūziķi, kas pārstāvēja dažādas Latvijas draudzes. Tika atlasīts un izvēlēts slavēšanas dziesmu repertuārs, kā arī šo dziesmu izpildītāji. Vienojāmies par turpmākā sagatavošanās darba niansēm. Turpmākais darbs jau notiks slavētāju vidū, sagatavojot tekstus un muzikālo materiālu, kā arī tiks izveidots Latvijas draudžu kopkoris, kas bagātinās slavu mūsu Dievam. Latvijas draudžu slavētāji ir ārkārtīga vērtība, tie ir cilvēki, kas ieved draudzi Dieva klātbūtnē. Paldies viņiem par ieguldīto laiku un darbu!

Mārcis Jencītis