2019. gada19. oktobrī, Rīgā, Skonto hallē norisināsies otrā Starpkonfesionālā Tautas lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Lūgšanu sapulces mērķis ir izaugsme katras konfesijas/draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā.

Paldies visiem partneriem un atbalstītājiem.
Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/
Konts ziedojumiem:

PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju