Šī gada 19.oktobrī Rīgā, Skonto hallē norisinājās jau otrā Starpkonfesionālā Tautas Lūgšanu Sapulce. Šeit pulcējās vairāki tūkstoši ticīgo un 136 mācītāji no dažādām konfesijām, lai kopīgi lūgtu un slavētu Dievu. Uzrunas teica Latvijas konfesiju bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji, aicinot ikvienu izplatīt Kristus evaņģēlija vēsti un pastāvēt par savu valsti lūgšanās. Ikvienam apmeklējam bija arī iespēja parakstīt pateicības vēstuli mūsu valdībai par visu labo, kas ir paveikts Latvijā. Sapulces mērķis ir izaugsme katras konfesijas un draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā.
Trešā Starpkonfesionālā Tautas Lūgšanu Sapulce notiks 2020.gada 17.oktobrī.

Pateicības vēstuli elektroniski var parakstīt balsošanas portālā “Par Latviju””: https://parlatviju.lv/

Atbalsti pasākumu arī finansiāli: https://dievssvetilatviju.info/ziedojumi/