21.augusta vakarā draudzes “Kristus Pasaulei” telpās draudzīgā gaisotnē pulcējās daļa no mūziķu un solistu komandas, lai kopīgos mēģinājumos uzsāktu aktīvu gatavošanos Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” slavēšanai. Tāpat kā pagājušajā gadā, muzikālajā repertuārā būs iekļautas dziesmas gan latviešu, gan krievu valodā. Mēģinājuma gaitā tika sagatavota daļa dziesmu, kas tālāk tiks piemērotas kora vajadzībām.

Joprojām notiek pieteikšanās Tautas lūgšanu sapulces korim, kurā tiek aicināts ikviens, kurš vēlas dziedāt un slavēt Dievu, neatkarīgi no draudzes un konfesionālās piederības. Tava balss un piedalīšanās šajā kopīgajā kalpošanā ir patiešām svarīga!
Tu vari pieteikties korim, rakstot uz e-pastu sapulceskoris@inbox.lv vai zvanot pa tālruni 26467756.