2019. gada 6.maija pēcpusdienā uz pirmo kopīgo tikšanos bija pulcējušies Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju” slavētāji un pasākuma organizatori. Kopīgā sadraudzībā pie tējas un cienasta tika sastādīts šī gada TLS slavēšanas repertuārs, sadalītas atbildības un pienākumi. Dalībnieku vidū valdīja patīkama, radoša atmosfēra. Tikšanās noslēgumā slavētāji kopā ar mācītāju Mārci Jencīti slavēja un lūdza Dievu par gaidāmo Latvijas draudzei tik svarīgo un atbildīgo pasākumu.

– – –

Rekvizīti ziedojumiem:
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka” SWIFT
kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050 0080 7490 9
Ar norādi – Dievs svētī Latviju