Jau mēnesi rit intensīvs un radošs darbs, gatavojoties Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!” un tās muzikālajai daļai. Katru nedēļu mūziķi un dziedātāji pulcējas uz kopīgiem mēģinājumiem, kuros draudzīgā un darbīgā atmosfērā tiek likti kopā prāti, lai sagatavotu skaistu un spēcīgu slavu un pielūgsmi mūsu Kungam. Mēģinājumu procesā jau tagad ir iespējams piedzīvot īpaši aizkustinošus mirkļus no gaidāmā pasākuma. Dziesma visos laikos ir bijis īpašs un vienojošs pavediens, kas ir palīdzējis latviešu tautai un ir saturējis to kopā grūtos laikos. Arī šajā Lūgšanu sapulcē vienosimies kopīgās dziesmās, slavējot un pielūdzot Dievu un iestājoties par savas tautas un zemes Dieva svētītu nākotni. Ikviens ir mīļi aicināts piedalīties, kopīgi lūgt un slavēt un būt sadraudzībā šajā īpašajā notikumā – Tautas lūgšanu sapulcē, kas notiks š.g. 19. oktobrī, plkst. 14.00 Skonto hallē!

 
Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju