Norit aktīva gatavošanās Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju”. Ikvienam ir iespēja iesaistīties – gan ar finansiālu atbalstu un lūgšanām, gan kļūt par kopkora dalībnieku. — Piesakies korim, rakstot uz: koris2018@inbox.lv Rekvizīti ziedojumiem: EKD “KRISTUS PASAULEI” Reģ. Nr. LV 99500003902 AS “SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X Konta numurs: LV77UNLA0050 0080 7490 9 Ar norādi – Dievs svētī Latviju — 20. oktobrī Rīgā, Skonto hallē, plkst. 14.00 notiks Latvijas simtgadei veltīta starpkonfesionāla tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”.