Otrais slavēšanas kopmēģinājums Tautas lūgšanu sapulcei 2019.

Otrais slavēšanas kopmēģinājums Tautas lūgšanu sapulcei 2019.

12. oktobra sestdienā uz 2. kopmēģinājumu tikās Tautas lūgšanu sapulces solisti, mūziķi un koris, lai sagatavotos lielajam notikumam, kas jau pēc nedēļas, 19. oktobrī, norisināsies Skonto hallē. Tika veikti pēdējie pieslīpēšanās darbi, lai “Dievs, svētī Latviju!” slavēšanas un pielūgsmes dziesmas skanētu skaisti un vareni. Dalībnieki ar lielu prieku un enerģiju iesaistījās mēģinājuma procesā, un gandarījums par paveikto bija gan dziedātājiem, gan spēlētājiem.  Uz tikšanos lielākajā slavēšanas pasākumā Latvijā – Tautas lūgšanu sapulcē “Dievs, svētī Latviju!” 2019!

 

 

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/
Konts ziedojumiem:
PayPal konts: [email protected]
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Pirmais Tautas lūgšanu sapulces 2019 kora mēģinājums

Pirmais Tautas lūgšanu sapulces 2019 kora mēģinājums

Rudenīgajā 28. septembra dienā izskanēja pirmais kopīgais kora mēģinājums, gatavojot slavas un pielūgsmes dziesmas starpkonfesionālai Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!”, kas jau pavisam drīz, 19. oktobrī, notiks Skonto hallē.
Dziedātāji no dažādām Latvijas kristīgajām draudzēm pavadīja vairākas stundas, diriģentes pavadībā apgūstot slavēšanas repertuāru, kurā ir iekļautas deviņas dziesmas latviešu un arī krievu valodā. Radošā un gaišā atmosfērā tika veikts intensīvs darbs, lai koris vienotībā slavētu mūsu Kungu un četras balsis skanētu kā viena.
Ikviens klātesošais varēja just slavas dziesmu spēku un piedzīvot prieka trīsas, kopīgi dziedot dzīvības vārdus par mūsu zemi un tautu. Mēs ticam Dieva svētītai Latvijai!

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: [email protected]
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Video apskats: gatavošanās slavēšanai Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Jau mēnesi rit intensīvs un radošs darbs, gatavojoties Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!” un tās muzikālajai daļai. Katru nedēļu mūziķi un dziedātāji pulcējas uz kopīgiem mēģinājumiem, kuros draudzīgā un darbīgā atmosfērā tiek likti kopā prāti, lai sagatavotu skaistu un spēcīgu slavu un pielūgsmi mūsu Kungam. Mēģinājumu procesā jau tagad ir iespējams piedzīvot īpaši aizkustinošus mirkļus no gaidāmā pasākuma. Dziesma visos laikos ir bijis īpašs un vienojošs pavediens, kas ir palīdzējis latviešu tautai un ir saturējis to kopā grūtos laikos. Arī šajā Lūgšanu sapulcē vienosimies kopīgās dziesmās, slavējot un pielūdzot Dievu un iestājoties par savas tautas un zemes Dieva svētītu nākotni. Ikviens ir mīļi aicināts piedalīties, kopīgi lūgt un slavēt un būt sadraudzībā šajā īpašajā notikumā – Tautas lūgšanu sapulcē, kas notiks š.g. 19. oktobrī, plkst. 14.00 Skonto hallē!

 
Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: [email protected]
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Tautas lūgšanu sapulces slavētāju mēģinājums. 21.08.2019.

Tautas lūgšanu sapulces slavētāju mēģinājums. 21.08.2019.

21.augusta vakarā draudzes “Kristus Pasaulei” telpās draudzīgā gaisotnē pulcējās daļa no mūziķu un solistu komandas, lai kopīgos mēģinājumos uzsāktu aktīvu gatavošanos Tautas lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” slavēšanai. Tāpat kā pagājušajā gadā, muzikālajā repertuārā būs iekļautas dziesmas gan latviešu, gan krievu valodā. Mēģinājuma gaitā tika sagatavota daļa dziesmu, kas tālāk tiks piemērotas kora vajadzībām.

Joprojām notiek pieteikšanās Tautas lūgšanu sapulces korim, kurā tiek aicināts ikviens, kurš vēlas dziedāt un slavēt Dievu, neatkarīgi no draudzes un konfesionālās piederības. Tava balss un piedalīšanās šajā kopīgajā kalpošanā ir patiešām svarīga!
Tu vari pieteikties korim, rakstot uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 26467756.

Kāpēc jāpiedalās Tautas lūgšanu sapulcē 2019?

Jānis Pujats – Romas katoļu baznīcas kardināls: Lai viss mežs būtu zaļš, pietiek, lai katrs koks ir zaļš – ja katrs dzīvos saskaņā ar Dieva baušļiem, tad svētīta būs visa Latvija.
Andris Kravalis – Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps : Atbildībai ir nepieciešama tikšanās; kad kopā priecājamies cits par citu, tad seko Dieva svētība.
Elmārs Pļaviņš – Latvijas bruņoto spēku virskapelāns: Jācīnās, lai neatņem mūsu vērtības un caur to arī mūsu nākotni; mums jācīnās par savu valsti.
Kaspars Šterns – Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps  Lai Latvijā būtu cilvēki, kas uzņemas atbildību par savām ģimenēm, lai bērni dzīvo ģimenēs, nevis institūcijās.
Jānis Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps: Vēlēšanās pārkāpt Dieva baušļus, ved tautu pie bēdām.
Andris Ameriks – Eiropas parlamenta deputāts: Latvijas svētība ir ticīga tauta un ticība Dievam.
Ainars Baštiks – Mateja baptistu draudzes mācītājs, Rīgas domes deputāts: Lai būtu vienoti un saņemtu svētības, jākļūst pazemīgiem.
Andrejs Čebotarjovs – Draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs:  Kā agrāk, tā arī tagad darbojas ļaunie spēki pret ticīgajiem, bet Jēzus tos ir uzvarējis!
Edgars Šneiders – Metodistu baznīcas superintendents:  Mēs varam būt vienoti, ja mums ir kopīgs mērķis – atdzīvināt himnas vārdus – Dievs svētī Latviju.
Tālivaldis Tālbergs – Latvijas kristīgā radio prezidents: Katram no mums ir jābūt par zemes sāli, kas neļauj sapūt mūsu Latvijai.
Aleksejs Ļedjajevs – Draudzes “Jaunā Paaudze” vecākais mācītājs: Mēs ieiesim tajā nākotnē, kuru ir paredzējis mūsu dārgais, varenais Glābējs, Latvija kļūs par kristīgu citadeli!
Krists Kalniņš – Vecās Sv. Ģertrūdes draudzes mācītājs:  Mums ir drosmīgi jāpastāv par savām vērtībām, esam kristieši un jābūt tādiem šī vārda tiešajā nozīmē.
Modris Ozolinkevičs – Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps:  Ļoti svarīgi lūgt par valsti, savu zemi un tautu komandā, kuras spēks ir tās dažādībā.
Inese RubineDraudzes “Jaunā Paaudze” mācītāja: Dieva Vārds saka – no garīgā sākās viss fiziskais, izmaiņas Latvijā sāksies ar šādiem garīgiem pasākumiem.
Ivars Graudiņš  In Memoriam – Latvijas kristīgo konfesiju vadītāju “samita” Gaiziņš organizētājs: Mēs rādām piemēru valstij un politiķiem – ka kopā sanāk gan krievi, gan latvieši, ka mīl cits citu.
Mārcis JencītisTautas lūgšanu sapulces organizators Draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs: Latvija Jēzus asinīs šķīstīta baltāka kā sniegs! Draudzi nevarēs uzvarēt nekādi nešķīsti spēki, mēs ticam plaukstošai un svētītai Latvijai!
Aigars Velvičs – Draudzes “Atdzimšana” mācītājs:  Nepaliec mājās, bet 19. oktobrī nāc un piedalīties, jo katra balss Latvijai ir ļoti svarīga!

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: [email protected]
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju