Ir apkopoti Tautas lūgšanu sapulces 2019.dalībnieki

Šobrīd savu dalību ar lūgšanu un uzrunu  ir apstiprinājuši sekojoši Latvijas kristīgo konfesiju bīskapi, pārstāvji un garīgie vadītāji – Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps metropolīts Zbigņevs Stankevičs, Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps Jānis Vanags, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskapa Kaspara Šterna pārstāvis – Rīgas Āgenskalna baptistu draudzes mācītājs Edgars Mažis, Rīgas Mateja baptistu draudzes mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ex-ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks, Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas superintendants Edgars Šneiders, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, Draudzes “Jaunā Paaudze” Latvijā vecākais mācītājs Aleksejs Ļedjajevs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja Roberta Tuftstroma vietniece, Kapteine Sāra Ilsters, Evaņģēliskās ticības kristiešu draudžu centra “Dzīvības avots” bīskaps Rufus Adžiboje, draudzes “Kristus Pasaulei” vecākais mācītājs un pasākuma organizators Mārcis Jencītis.

Dalību pasākumā ir pieteikuši 136 dažādu konfesiju mācītāji, tai skaitā Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzes palīgbīskaps Andris Kravalis, Rīgas Vasarsvētku draudzes “Kristīgais centrs “Labā vēsts”” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, Pestīšanas armijas Reģionālā vadītāja vietniece, Majore Anna-Maria Tuftstroma, Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” vecākais mācītājs Vilnis Gleške un Kristiešu draudzes “Prieka Vēsts” jaunākais mācītājs Dāvids Gleške. Kā aizlūdzēji ir reģistrējušies 90 mācītāji.

Sākot ar šodienu portālā parlatviju.lv būs iespēja nobalsot par „Pateicības vēstuli Latvijas valsts vadītājiem”

Sākot ar šodienu portālā parlatviju.lv būs iespēja nobalsot par „Pateicības vēstuli Latvijas valsts vadītājiem”

Vēstules mērķis ir pateikties Latvijas valdībai par līdz šim paveikto darbu, par saglabāto himnu „Dievs, svētī Latviju!”, latviešu valodu, reliģijas un vārda brīvību, kristīgām un ģimenes vērtībām, un citiem labiem darbiem un lēmumiem mūsu valsts labā.
Parlatviju.lv ir balsošanas platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var parakstīt izvirzītas iniciatīvas un petīcijas Latvijas valsts celšanai, kas pēc tam tiek nogādātas Saeimā. Šī platformas atklāšana notika pagājušā gada rudenī, kad tika organizēts arī pirmais Tautas Lūgšanu sapulces pasākums, kura laikā tika parakstīta petīcija par kristīgām un ģimenes vērtībām. Šogad mērķis ir izteikt pateicību valdībai un svētīt to.

Pateicības vēstuli ir iespējams parakstīt elektroniski portālā parlatviju.lv, kā arī to varēs parakstīt papīra formātā Tautas Lūgšanu sapulces laikā un dažādās draudzēs.

Otrais slavēšanas kopmēģinājums Tautas lūgšanu sapulcei 2019.

Otrais slavēšanas kopmēģinājums Tautas lūgšanu sapulcei 2019.

12. oktobra sestdienā uz 2. kopmēģinājumu tikās Tautas lūgšanu sapulces solisti, mūziķi un koris, lai sagatavotos lielajam notikumam, kas jau pēc nedēļas, 19. oktobrī, norisināsies Skonto hallē. Tika veikti pēdējie pieslīpēšanās darbi, lai “Dievs, svētī Latviju!” slavēšanas un pielūgsmes dziesmas skanētu skaisti un vareni. Dalībnieki ar lielu prieku un enerģiju iesaistījās mēģinājuma procesā, un gandarījums par paveikto bija gan dziedātājiem, gan spēlētājiem.  Uz tikšanos lielākajā slavēšanas pasākumā Latvijā – Tautas lūgšanu sapulcē “Dievs, svētī Latviju!” 2019!

 

 

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/
Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Pirmais Tautas lūgšanu sapulces 2019 kora mēģinājums

Pirmais Tautas lūgšanu sapulces 2019 kora mēģinājums

Rudenīgajā 28. septembra dienā izskanēja pirmais kopīgais kora mēģinājums, gatavojot slavas un pielūgsmes dziesmas starpkonfesionālai Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!”, kas jau pavisam drīz, 19. oktobrī, notiks Skonto hallē.
Dziedātāji no dažādām Latvijas kristīgajām draudzēm pavadīja vairākas stundas, diriģentes pavadībā apgūstot slavēšanas repertuāru, kurā ir iekļautas deviņas dziesmas latviešu un arī krievu valodā. Radošā un gaišā atmosfērā tika veikts intensīvs darbs, lai koris vienotībā slavētu mūsu Kungu un četras balsis skanētu kā viena.
Ikviens klātesošais varēja just slavas dziesmu spēku un piedzīvot prieka trīsas, kopīgi dziedot dzīvības vārdus par mūsu zemi un tautu. Mēs ticam Dieva svētītai Latvijai!

Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju

Video apskats: gatavošanās slavēšanai Tautas lūgšanu sapulcē 2019.

Jau mēnesi rit intensīvs un radošs darbs, gatavojoties Tautas lūgšanu sapulcei “Dievs, svētī Latviju!” un tās muzikālajai daļai. Katru nedēļu mūziķi un dziedātāji pulcējas uz kopīgiem mēģinājumiem, kuros draudzīgā un darbīgā atmosfērā tiek likti kopā prāti, lai sagatavotu skaistu un spēcīgu slavu un pielūgsmi mūsu Kungam. Mēģinājumu procesā jau tagad ir iespējams piedzīvot īpaši aizkustinošus mirkļus no gaidāmā pasākuma. Dziesma visos laikos ir bijis īpašs un vienojošs pavediens, kas ir palīdzējis latviešu tautai un ir saturējis to kopā grūtos laikos. Arī šajā Lūgšanu sapulcē vienosimies kopīgās dziesmās, slavējot un pielūdzot Dievu un iestājoties par savas tautas un zemes Dieva svētītu nākotni. Ikviens ir mīļi aicināts piedalīties, kopīgi lūgt un slavēt un būt sadraudzībā šajā īpašajā notikumā – Tautas lūgšanu sapulcē, kas notiks š.g. 19. oktobrī, plkst. 14.00 Skonto hallē!

 
Kļūsti par pasākuma partneri https://dievssvetilatviju.info/partneriem/

Konts ziedojumiem:
PayPal konts: infoparlatviju@gmail.com
EKD “KRISTUS PASAULEI”
Reģ. Nr. LV 99500003902
AS “SEB banka”
SWIFT kods: UNLALV2X
Konta numurs: LV77UNLA0050008074909
Ar norādi: Dievs, svētī Latviju