20. oktobrī Skonto hallē notika pirmā starpkonfesionālā lūgšanas sapulce “Dievs, svētī Latviju!”.

20. oktobrī Skonto hallē norisinājās pirmā Starpkonfesionālā lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Tas ir vēl nebijis pasākums, kas vienoja dažādu konfesiju līderus, mācītājus un bīskapus lūgšanā par Latviju. Lūgšanu sapulces mērķis bija izaugsme katras konfesijas/draudzes ietvaros, kopīga vienota lūgšana un iestāšanās par kristīgām vērtībām Latvijā. Tajā uzstājās starpkonfesionāls kopkoris un vadošie draudžu slavēšanas līderi. Pasākumā valdīja brīnišķīga un pacilāta atmosfēra, vērojot tik dažādu konfesiju pārstāvjus vienkopus slavējot Dievu, lūdzot par Latviju un runājot par vienotības spēku.

Ikviens varēja parakstīt petīciju par ģimeniskām un kristīgām vērtībām Latvijā. Petīcijas ir iespējams parakstīt arī elektroniski portālā www.parlatviju.lv, kas tika nesen aktivizēts. Tajā caur internetbanku autorizāciju iespējams parakstīt izskatīšanai Saeimā piedāvātās petīcijas, balstītas uz kristīgām vērtībām.

Lūgšanu sapulce iesākās ar Dieva slavēšanu un pasākuma iniciatora un organizatora mācītāja Mārča Jencīša uzrunu, kurā viņš paskaidroja šī pasākuma mērķus un vienu no galvenajiem iemesliem – „bez vienotības starp Latvijas draudzēm, nav iespējamas izmaiņas vai kopīga balss, lai iestātos par vērtībām Latvijā. Viena konkrēta draudze nespēj neko daudz izmainīt, ir nepieciešama kopīga lūgšana, izaugsme un balss, lai stāvoklis Latvijā mainītos. Tajā pašā laikā, katrai draudzei ir jāpaliek savas konfesijas ietvaros” saka mācītājs Mārcis Jencītis.

Savu dalību bija pieteikuši un ieradās 120 dažādu konfesiju mācītāji. Pēc tam sekoja dažādu draudžu līderu un mācītāju uzrunas un lūgšanas par Latviju, vienotību un pašu pasākumu. Uzrunas teica Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas arhibīskapa, metropolīta Zbigņeva Stankeviča pārstāvis, Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs un Rīgas Sv.Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga pārstāvis, Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvests un Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītājs – Krists Kalniņš. Tajā skaitā arī Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības Goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, draudzes “Jaunā Paaudze” bīskaps Aleksejs Ļedjajevs, Metodistu baznīcas superintendents Edgars Šneiders, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs un Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns.

Pasākumā piedalījās arī Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Latvijas bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš, kā arī Mateja baptistu draudzes mācītājs, bijušais ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks.

Lūgšanu sapulces beigās mācītāji aizlūdza par cilvēku vajadzībām.

Šis bija vienreizējs pasākums, kas atnesīs daudz izmaiņu – gan draudzēs, gan Latvijas tautā!

Šeit var apskatīt bildes no pasākuma: https://bit.ly/2CWTOVC

 

Petīcijas “Par kristīgām un ģimenes vērtībām” parakstīšana.

Petīcijas “Par kristīgām un ģimenes vērtībām” parakstīšana.

Pagājušajā sestdienā, 20. oktobrī, norisinājās pirmā Tautas lūgšanu sapulce “Dievs, svētī Latviju!”. Īsi pirms pasākuma organizators Mārcis Jencītis aicināja uz tikšanos visus pasākuma spīkerus, lai kopīgi pārrunātu pasākuma mērķus, norises plānu un katrs klātesošais svinīgi parakstītu petīciju “Par kristīgām un ģimenes vērtībām”.

Šīs tikšanās laikā petīciju parakstīja: Romas katoļu baznīcas kardināls Jānis Pujats, Romas katoļu baznīcas arhibīskapa, metropolīta Zbigņeva Stankeviča pārstāvis – Rīgas arhidiecēzes ģenerālvikārs un Rīgas Sv. Marijas Magdalēnas draudzes prāvests Andris Kravalis, Evaņģēliski Luteriskās baznīcas arhibīskapa Jāņa Vanaga pārstāvis – Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvests un Vecās Sv.Ģertrūdes draudzes mācītājs Krists Kalniņš, Latvijas Baptistu draudžu savienības bīskaps Kaspars Šterns, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības goda bīskaps Jānis Ozolinkevičs, Latvijas Vasarsvētku draudžu apvienības bīskaps Modris Ozolinkevičs, Metodistu baznīcas superintendents Edgars Šneiders, Draudzes “Jaunā Paaudze” bīskaps Aleksejs Ļedjajevs, Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālivaldis Tālbergs, Draudzes “Labā Vēsts” vecākais mācītājs Andrejs Čebotarjovs, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ameriks, Latvijas Nacionālo bruņoto spēku virskapelāns Elmārs Pļaviņš, Mateja baptistu draudzes mācītājs, Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ex ministrs un Rīgas domes deputāts Ainars Baštiks.
Kopumā pasākuma dienā savu nostāju par tradicionālas laulības un ģimenes nozīmīgumu, parakstot petīciju “Par kristīgām un ģimenes vērtībām”, pauda 1500 pasākuma dalībnieki.

Petīciju ir iespējams parakstīt arī elektroniski balsošanas vietnē http://www.parlatviju.lv.

 

 Tā ir iespēja ikvienam atbalstīt kristīgās un ģimenes vērtības, kas balstītas mūsu valsts Satversmē!

Ir noslēgusies pirmā Starpkonfesionālā tautas lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”.

Ir noslēgusies pirmā Starpkonfesionālā tautas lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”.

Ir noslēgusies pirmā Starpkonfesionālā tautas lūgšanu sapulce „Dievs, svētī Latviju!”. Pasākums bija veltīts Latvijas simtgadei, kurā vadošo konfesiju pārstāvji un garīgie līderi vienojās kopīgā Dieva slavēšanā un lūgšanā par Latviju un tautu. Pasākumā uzstājās arī starpkonfesionāls kopkoris un dažādu draudžu slavēšanas līderi. Ikviens lūgšanu sapulces dalībnieks varēja parakstīt petīciju par ģimeniskām un kristīgām vērtībām Latvijā, kas vēlāk tiks iesniegts Saeimā izskatīšanai. Nākamā Starpkonfesionālā Lūgšanu sapulce notiks 2019. gada 19. oktobrī Skonto Hallē. Mēs ticam, ka tas ir tikai sākums izmaiņām draudzēs un Latvijas tautā!

Sākot ar šodienu, 19. oktobri, tiek aktivizēta balsošanas platforma parlatviju.lv.

Sākot ar šodienu, 19. oktobri, tiek aktivizēta balsošanas platforma parlatviju.lv.

ParLatviju.lv ir balsošanas platforma, kurā ikviens Latvijas pilsonis var parakstīt izvirzītas iniciatīvas un petīcijas Latvijas valsts celšanai, kas pēc tam tiks nogādātas Saeimā. Lai veiktu balsošanu portālā parlatviju.lv, apmeklētājs var autorizēties caur internetbanku.
Paraksti par petīcijām tiks vākti arī 20. oktobrī Skonto hallē pasākuma Tautas Lūgšanu sapulces “Dievs, svētī Latviju!” laikā.
Tā ir iespēja ikvienam atbalstīt ģimeniskas un kristīgas vērtības, balstītas mūsu valsts Satversmē!
Piedalies arī Tu!
www.parlatviju.lv